Футбол боюнджа Къырым  чемпионатынынъ биринджи турында Багъчасарайлы «Къызылташ» «Гвардеец» такъымыны дарма-даргъын этти.

Базар куню Акъмесджитте кечкен оюн «Къызылташ» такъымынынъ гъалебеси иле 3:0 эсапнен екюнленди. Голларны Арсен Гафаров (18-нджи дакъкъа), Александр Борщ (30)  ве Владислав Цой (86) урдылар.

Турнынъ дигер матчларында бойле нетиджелер къайд олунды:

«Океан» (Керич) — «ТСК-Таврия» (Акъмесджит) — 1:2,

«Инкомспорт» (Ялта) — «Крымтеплица» (Молодежное) — 0:1.