Къырым тхэквондоджылары халкъара чемпионатта тунч мукяфат къазандылар. О, Туркиенинъ Истамбул шеэринде кечти. WT-G1 5 thTURKISHINTERNATIONALOPENTAEKWONDOTOURNAMENT черчивесинде «пхумсэ» болюгинде ярышлар кечти. Авропа, Асия ве Африка мемлекетлеринден 500-ден зияде иштиракчи топланды. Турнирге кельген атлетлер арасында дёрт спортчы Къырым Джумхуриетининъ джыйма такъымына кирелер (баш идманджы — Николай Мишин, идманджы — Сергей Сподарь). Олар Къырым тхэквондо бирлигини таныттылар.

Ярыш кунюнинъ биринджи ярысында Иустина Шагако (идманджы — Сергей Сподарь) Акъяр векили Артём Бухонко иле бераберликте (идманджы — Сергей Степанов) «къарышыкъ чифтлер» чыкъышлар болюгинде чемпионатнынъ тунч медалини къазанды, олар Туркие спортчыларындан бираз артта къалдылар. 30 яшкъадже чифтлер арасында да ярышлар пек кергин кечти. Сергей Сподарьгъа (Къырым Джумхуриети) ве Даня Гафиевагъа (Татарстан Джумхуриети) шереф пьедесталына котерильмек ичюн ондан бир пай етишмеди.
Индивидуаль чыкъышларда Къырым спортчылары туркий спортчыларны бирер кере артта къалдырдылар. Екатерина Бибикова (Акъмесджит) ве Николай Мишин (Сакъ) бирер тутушувда гъалебе къазандылар, сонъра исе зиядедже теджрибели спортчыларгъа Sumeyye Kinaci (Туркие) ве Bilent Kara (Туркие) ёл бердилер.
msport.rk.gov