Багъчасарай районынынъ Албат, яни Куйбышево къасабасында яшагъан спорт устасына намзет Ридван Османов 18 яшкъадже йигитлер арасында юнан-рома куреши боюнджа РФ биринджилигининъ тунч гъалиби олды. Бу сефер Русие Къараманы Алихан Калиматовнынъ хатырасына багъышлангъан ярышлар февральнинъ 9-11 куньлери Назрань шеэринде (Ингушетия) кечтилер ве мемлекетимизнинъ эписи регионларындан 413 иштиракчини топладылар.
Ридван Османов 65 килогъадже чеки категорияда "бтунч" къазанды.

Ленур Мамедовнынъ талебеси финалнынъ 1/32 оюнында Москвалы Мухаммад Хашиевни енъип, техник гъалебе къазанды. Финалнынъ 1/16 оюнынынъ биринджи къысмында даа бир пайтахт сакинини — Сережа Диланянны енъди — 8:0, ве финалнынъ 1/8 оюнында Имран Бабачиевден (Къабардин-Балкъар/Москва) устюн чыкъты — 6:1 — ве тек черикфиналда кумюш гъалипке Мурат Абазалиевге ёл берди (Краснодар дживары/Къарачай-Черкессия) — 1:7. Амма гонълюни алмакъ ичюн Османов Шималий Осетиядан-Аланиядан кельген Давид Гугкаевни дарма-даргъын этти — 9:0, "тунч" огърунда куреште исе даа зияде эминлик иле Тамбов виляетинден кельген Евгений Белоглазовны енъди — 10:0. Бу чекиде Тверь виляетинден Муслим Имадаев гъалип чыкъты.
Хатырлатамыз, бир йыл эвельси де 18 яшкъадже йигитлер арасында Русие биринджилигининъ тунч гъалиби олгъан эди. (амма, керчек, о заман 63 килогъадже чекиде).
Къырым Джумхуриет спорт куреш Федерациясынынъ матбуат-хызмети