Къырым пайтахтында энди аньаневий олып къалгъан тхэквондо (ВТ) боюнджа «Новичок» адлы Къырым Джумхуриетининъ Ачыкъ джумхурий турнири ве ачыкъ купы екюнленди. Умумен алгъанда ярышларда учь юзге якъын спортчы иштирак этти. Оларнынъ яшы чешит эди, эм де олар Къырым Джумхуриетининъ чешит шеэр ве районларындан, бундан гъайры федераль эмиет ташыгъан Акъяр шеэринден топландылар.

Бу ярышларда тхэквондо иле огърашкъан эр бир спортчы ярыш программасынынъ чешитлеринде я да спорт тутушувларда (керуги), я да техник комплекслерде (пхумсэ) озь кучюни сынап бакъа бильди.

Чемпионлар ве ярыш гъалиплерининъ мукяфатланувындан гъайры тантаналы ачылув мерасиминде эписи иштиракчилер янъы йыл арфесинде багъшышлар алдылар ве оюн коллективлернинъ эм де тхэквондо МФТ, ГТФ ве ориентал боюнджа такъымларнынъ чыкъышларыны корьдилер.

Купта умумий такъым зачёиында чыкъышта булунгъан теджрибели спортчылар арасында биринджи ер купыны бираз огге чыкъып Акъяр спортчылары эльде эттилер. Экинджи ерни акъмесджитлилер къазандылар, «тунч» исе Зуя къасабасынынъ такъымына берильди.