Алушта сакини Сослан Хинчагов Владикавказда екюнленген дюнья ве Авропа чемпионы, СССР-де нам къазангъан идманджы Юрий Гусовнынъ хатырасына багъышлангъан юниорлар арасында сербест куреш боюнджа секизинджи Ачыкъ Умумрусие турнирининъ гъалиби олды.

120 кило чеки категориясынынъ финалында семетдешимиз исрарлы тутушувда халкъара класс спорт устасыны РСО-Аланиядан Заур Козоновны енъди. Бу куреш турнирни яраштырды. Суперагъырлар джесарет иле курештилер, оларнынъ эр бири эки кереден дёрт баллыкъ тутушувлар кечирдилер. Эр шей куреш ичюн тааджипли эсап иле екюнленди, 19:13, Хинчагов енъди. Алтын медаль иле берабер Сослан эм де янъы Lada Granta арабасындан анахтар эльде этти — призни шахсен учь дефа олимпик чемпион, Девлет дума мебусы Артур Таймазов тесис этти.
Бундан гъайры, Сослан Хичагов турнирнинъ энъ гузель курешчиси оларакъ танылды.

Къырым Джумхуриетининъ спорт куреш Федерациясына берген интервьюсында Сослан Хинчагов къайд этти ки, онынъ Владикавказдаки мувафакъиетине эсасен шахсен ФСБРК президентининъ Джемал Владимирович Джангобеговнынъ дестеги ве буюк ярдымы ёл берди.

Къайд этмели ки, Владикавказдаки турнир Русиенинъ чешит регионларындан, эм де Азербейджан, Гурджистан, Юнанистан, Словакия, Къазахстан, Акърусие, Абхазия ве Шималий Осетиядан 246 иштиракчини топлады.

Хинчаговдан гъайры, турнирнинъ даа эки гъалибине арабалар берильди: Hyundai Solaris арабасыны 74 кило категориясында РСО-Аланиядан Радик Валиев къазанды (Юрий Гусов бу агъырлыкъта чыкъышта булунгъан эди), Lada Priora арабасыны онынъ семетдеши Батраз Цакулов (84 килогъадже; о арабаны турнирнинъ къалгъан гъалиплери арасында кечирильген лотерея шекилинде къазанды).
crimeansport.ru