Багъчасарайского районынынъ Албат коюнде 2002-2005 сенелери догъгъан йигитлер арасында юнан-рома куреши боюнджа энди учюнджи аньаневий Умумрусие туринири кечти. Мукяфатларны Украинада нам къазангъан идманджы теслим этти.
Ярышта Багъчасарай, Акъмесджит, Акъяр, Керич, Судакъ, Алушта шеэрлеринден, Акъмесджит, Багъчасарай, Къурман, Сакъ ве ислям терек районларындан, эм де Луганск Халкъ Джумхуриетинден 147 генч курешти иштирак этти. Айры такъым оларакъ Акъмесджит район Тавель коюнинъ спортчылары такъдим этильди. Медаллер 14 чеки категорияда даркъатылды.
Бу яш группасында ракъиплик — Къырымда энъ джиддийлерден биридир, озь чеки категорияларында эписи лидерлер гъалебе къазаным оламадылар. Килим саиплери — багъчасарайлылар ве судакълылар дёртер алтын медаль къазандылар. Багъчасарайлылар арасында Имран Сеттаров (35 килогъадже), Ахтем Аблятиев (42 килогъадже), Фикрет Сеттаров (59 килогъадже) ве Эрнес Каримов (63 килогъадже), судакълылар арасында — Изет Бекиров (38 килогъадже), Ирфан Мирзоев (50 килогъадже), Мустафа Аджиев (53 килогъадже) ве Эсмир Гиясов (85 килогъадже) озь усталыгъыны нумайыш эттилер.
Къурман районынынъ курешчилери учь «алтын» къазандылар: Владислав Коврыженко (32 килогъадже), Денис Серегин (66 килогъадже) ве Халит Аблякимов (69 килогъадже). Эки категорида алушталылар огге чыкътылар — Руслан Джангобегов (47 килогъадже) ве Даниил Штука (100 килогъадже). 73 килогъадже агъырлыкъта ислям теректен кельген Азиз Сейтвелиев гъалип чыкъты.
Турнирнинъ гъалиплерини спорт байрамынынъ тешкиль этиджиси Георгий Шестак, Мюнхена-1972 олимпик чемпионы Рустем Казаков ве юнан-рома куреши боюнджа Къырым джыйма такъымынынъ баш идманджысы Болат Абдулаев мукяфатладылар.
Энди келеджек раатлыкъ куньлери (октябрьнинъ 7-8-де) бу спортчыларнынъ чокъусы 2003-2005 сенелери догъгъан огъланлар арасында юнан-рома куреши боюнджа юбилей, X Умумрусие генчлер турниринде иштирак этеджеклер. Тедбир Керичте кечеджек ве СССР спорт устасы П. Г. Клименконынъ хатырасына багъышланаджакъ.
Къырым Джумхуриет спорт куреш федерациясы матбуат-хызметининъ мальземелери боюнджа