Къырым спортчылары 14-15 ве 16-17 яшлы йигитлер ве къызлар арасында универсаль куреш боюнджа дюнья биринджилигинде мукяфатлар къазандылар. Ярышлар Калуга виляетининъ Медынь шеэринде кечти ве 350-ден зияде адамны топлады.

Биринджиликте 17 мемлекеттен иштиракчилер къатнаштылар. Къырым Джумхуриетининъ джыйма такъымыны беш спортчы такъдим этти. Тутушувларнынъ нетиджелери боюнджа ерлер бойле пайлашты: Али Фука (14-15 яш, чеки категориясы — 45 килогъадже) — 2 ер, Никита Гурченко (14-15 яш, чеки категориясы — 50 килогъадже) — 2 ер, Рамазан Месутов (16-17 яш, чеки категориясы — 55 килогъадже) — 3 ер, Кирилл Кейдунов (14-15 яш, чеки категориясы — 55 килогъадже) — 4 ер.
msport.rk