Къырымлы спортчылар Анапада тхэквондо боюнджа турнирде медаллер къазандылар. Яоыш X Умумрусие генчлер арбий санат оюнлары черчивесинде кечти, оларны аньане боюнджа Русие Федерациясынынъ спорт назирлиги ве Русие арбий санат бирлешмеси кечире. Эписи учь кунь параллель шекильде «Витязь» алды спорткомплекснинъ спортив мейданларында кикбоксинг ве ушу, самбо ве къушакълар иле куреш, каратэ киокушин ве айкидо, эм де тхэквондо ИТФ боюнджа ярышлар алып барылды.

Тхэквондо боюнджи турнир Русиенинъ эписи регионларындан 12 яштан 17 яшкъадже энъ гузель генч спортчыларны топлады. Къырым Джумхуриетининъ джыйма такъымы теркибине 7 спортчы кирди, олар «Керич тхэквондо бирлигини» такъдим этелер. Эписи керичли спортчылар — идманджы Эдуард Кальченконынъ талебелери ве беден азырланувы боюнджа шеэр бала-генчлер клубына къатнайлар.

Джиддий ракъиплик олгъанына бакъмадан, Къырым спортчылары яхшы азыр олгъанларыны нумайыш эттилер. Анна Горожанская (№24 мектеп) ве Олег Парфененко (Багеров мектеби) 64 ве 45 кило чеки категорияларында «алтын» къазандылар. Кумюш медальни 75 килогъадже чекиде юниорлар арасында Валерий Гринев (№2 гимназия) къазанды. Учюнджи ерлерни №12 мектепнинъ талебелери эльде эттилер, бу Андрей Самойленко (69 килогъадже чеки категориясы) ве Дмитрий Брагэ (чеки категориясы — 75 килодан зияде), эм де Степан Степанов (№23 мектеп, чеки категориясы — 63 килогъадже). Леонид Бондаревнинъ арбий къабилиетлерини де къайд этмек керек, о, юниорлар арасында 51 килогъадже чеки категорияда чыкъышта булунды, ве черик финалда юткъузгъанына бакъмадан, эписи курешлерини юксек севиеде алыр барды.
msport.rk