КъДж спорт назири Елизавета Кожичева «Кросс нации-2017» колоннасынынъ ёлбашчысы олды, о, 1,5 км месафени биринджи оларакъ чапып енъди. «Кросс нации» серлевалы Умумрусие чапув куню Къырымда дёртюнджи кере кечти ве эки бинъден зияде иштиракчини топлады, бу чешит я шве зенаат саиплери.

Чарувда мектеп талебелелри, студентлер, ярымаданынъ чокъусы регионларындан кельген эмекчилер, шу джумледен чешит севие акимиети векиллери иштирак эттилер. 1,5 км месафеге Акмесджитнинъ меркезий сокъакъларына авескярлар чыкътылар, зиядедже азырлангъан спортчылар Къырым пайтахтынынъ Ю.А. Гагарин адына истираат багъчасында 4 ве 8 км месафени кечтилер. Чапувнынъ энъ яш иштиракчиси даа эки яшны толдурмагъан, энъ уйкен чапыджы исе 76 яшында.