Кеченлери, августнынъ 18-де, американ Сент-Луис шеэринде тез сантырач ве блиц боюнджа Гран-тур басамагъы екюнленди.

Иштиракчилер кене блиц ойнадылар (эр бир сантыраччыгъа докъузар партия).

Акъмесджит сакини Сергей Карякин Гарри Каспаровны (Русие), Леньер Домингесни (Куба), Фабиано Каруаной (АКъШ) ве Ле Куанг Льемни (Вьетнам) енъди. Левон Аронян (Эрменистан), Ян Непомнящий (Русие) ве Вишванатан Ананд (Хиндистан) иле ютукъсыз оюн кечирди. Давид Наварагъа (Чехия) ве Хикару Накамурагъа (Япония) юткъузды. Оюн куню девамында Карякин 5,5 очко толады.

Сент-Луистеки турнир нетиджелери боюнджа Карякиннинъ активинде — 21,5 очко, о, тамам шу къадар балл къазангъан Накамуруны озып, къошма косьтериджилер боюнджа экинджи ерни алды.

Турнирнинъ гъилиби Левон Аронян (24,5 очко).
Биринджи учь ерден сонъ бойлелер ерлештилер: Непомнящий — 20 очко, Домингес, Каруана ве Льем — эр бири 16,5, Каспаров — 16, Ананд — 14, Навара — 13.
Тез сантырачта гъалебе ичюн иштиракчилерге экишер очко берильди, ютукъсыз оюн ичюн — бир, блицте гъалебе ичюн — бир очко, ютукъсыз оюн ичюн — 0,5 очко.

Гран-турнынъ мукяфат фонды — 150 бинъ долларны тешкиль эте, олардан гъалип 37,5 бинъ долларны эльде этеджек. Гран-тур классик сантырач боюнджа турнир иле екюнлейджек, о, декабрьде Лондон шеэринде олып кечеджек.
crimeansport.ru