«Кызылташ» профессиональ футбол клубы августнынъ 15-де Багъчасарай район мемуриетинде ресмий шекильде такъдим этильди. «Кызылташ» бир йыл девамында авескярлар такъымындан профессиональ футбол клубына чевирильди. Бу сене такъым Къырым футбол бирлигининъ Премьер-лигасына кирди.

Профессиональ футбол клубынынъ такъдимнамесинде КъДж спорт назири Елизавета Кожичева, футбол клубы имае шурасынынъ реиси, Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек, Багъчасарай район мемуриетининъ башы Рефат Дердаров, Къырымнынъ Джумхурий футбол федерациясынынъ ве "ТСК-Таврия" футбол клубынынъ реиси Сергей Бородкин, эм де Багъчасарай беледие дживарынынъ мебуслары ве ерли иш адамлары иштирак эттилер.

Клубнынъ президенти Альберт Куршутов ве шерефли мусафирлер "Кызылташ" яратылувы ве инкишаф этювининъ тарихыны хатырладылар ве такъымда олып кечкен эписи денъишмелерни музакере эттилер.

Такъымынынъ янъы логотипи, ресмий сайты, урбалары, идманджылары ве эсас теркипнинъ футболджылары такъдим этти.

Альберт Куршутов итираф эте ки, «Кызылташ» эвельден Ялта шеэрининъ такъымы олса биле, онынъ эксерий оюнджылары, идманджылары ве сейирджилери Багъчасарайдан эдилер. Тамам шу себептен Багъчасарайгъа кочьмеге къарар алынды.
Ярымйылдан сонъ Багъчасарайнынъ «Дружба» стадионы оларнынъ эсас футбол клубы оладжакъ, анда «Кызылташ»нынъ идманлары ве матчлары кечеджек. Оны 2018 сенегедже ерли бюджет параларына гъайрыдан тамирлемеге планлаштыралар.
Энди келеджек джума эртеси куню, августнынъ 19-да, Премьер-лига чемпионатында биринджи турнынъ дебют матчы олып кечеджек. "Кызылташ" "ТСК-Таврия" футбол клубы иле оюн кечиреджек. Оюн саат 18.00 "Скиф" спорт комплексининъ мейданында (Багъчасарай районынынъ Хан-Эли кою) башлайджакъ.