Кезлевде яшагъан халкъара гроссмейстер Сергей Белошеев шашки-64 боюнджа 2017 дюнья купынынъ учюнджи басамагъы «Белые ночи» программасынынъ эки чешитинде гъалип чыкъты. Турнир базар куню, июльнинъ 30-да Санкт-Петербург шеэринде екюнленди.

Перестюк мевсимде Русиеде 100 м энъ гузель чапты, амма медаллер алмады
Перестюк мевсимде Русиеде 100 м энъ гузель чапты, амма медаллер алмады

Къырымлы дама оюнджысы, бир эвельси олгъаны киби, тез ве классик оюнларда алтын медаллерни къазанды.

Программанынъ биринджи чешитинде  Кезлев сакини докъуз турнынъ нетиджеси боюнджа 15 очко топлады,  Татарстандан кельген  Денис Шогин исе  (экинджи ер) ве Якутиядан кельген  Николай Стручков (учюнджи ер) — эр бири 14 очко къазандылар. Умумен мукяфатлар огърунда 86 спортчы курешти.

Классик оюннынъ докъуз туры нетиджелери боюнджа Къырым сакини  крымчанин 14 очко топлады, тунч къазангъан Николай Стручков (Москва) ве тунч къазангъан  Евгений Кондраченко (Акъруссия) — эр бири 13 очко эльде эттилер. Программанынъ бу чешитинде 70 дама оюнджысы иштирк этти.

Вера Ребрик учь йылдан берли мырзакъ атувда РФ чемпионы ола
Вера Ребрик учь йылдан берли мырзакъ атувда РФ чемпионы ола

Санкт-Петербургта гъалебе къазангъан сонъ Сергей Белошеев дюнья купында умумий зачета алтынджы ерге котерильди, буннен бирге Португалия ве Италияда кечкен басамакъларда о иштирак этмеди.

Якъын вакъытта Къырымлы дама оюнджысы шашки-64 боюнджа дюнья чемпионатында иштирак этмеге планлаштыра. Чемпионат Санкт-Петербургта октябрьнинъ 19-дан 29-надже кечеджек, оюннынъ учь чешити оладжакъ.

 «Белые ночи» адлы халкъара турнир – шашки-64 боюнджа 2017 сене дюнья купынынъ учюнджи басамагъы – Русиенинъ шималий пайтахтында июльнинъ 22-30 куньлери кечти.