Сергей Карякиннинъ сантырач мектеби «Артек» халкъара бала меркезинде (ХБМ) ачыладжакъ. Лагерьде июльнинъ 20-де, джума акъшамы куню Халкъара сантырач кунюне багъышлангъан турнир екюнленген сонъ, бу акъта илян этильди.

Къырымда аман-аман 1,5 бинъ миллионер бар, учю — аман-аман миллиардер
Къырымда аман-аман 1,5 бинъ миллионер бар, учю — аман-аман миллиардер

Русиеде нам къазангъан спорт устасы эм де тез сантырач ве блиц боюнджа дюнья чемпионы Сергей Карякин малюматны тасдыкълады.

«"Артекте" Русиенинъ чешит регионларындан балалар топлана, ве эгер биз оларны сантырач темеллеринен таныш этсек,  смена девамында дерслер ве турнирлер кечирсек, биз оларны бу оюннен меракъландырып олурмыз.. Эвге къайткъан сонъ балалар озь мектеплеринде сантырач эльчилери олурлар. Бир йылда "Артекте" 30 бинъден зияде бала сантырачкъа джельп этиле биле, бу исе оюнны рагъбетлештирмек ичюн аджайип бир имкяндыр», — лагерьнинъ матбуат-хызмети Сергей Карякиннинъ сёзлерини алынма шекилинде язы.

Якъын вакъытта сантыраччы «Артек»нинъ векиллери иле мектеп чалышувыны музакере этмеге планлаштыра.

«Эписи артеклилерге сантырач боюнджа яхшы азырланув эльде этмек икяныны бермек биз ичюн муим. Сантырач боюнджа озьлерини айрыджа мукеммеллештирмген балалар исе намлы гроссмейстерлер иле шахсен чалыша биледжеклер, олардан огютлер алып, усталыкъны юксельмеге имкян бериледжек», — деди сантырач оюнджысы.

Ялтинка Мария Филиппова (справа) заняла третье место на VI этапе Кубка федерации триатлона России в супер-спринте
Умумрусие ярашларда Ялта триатлетлери беш медаль къазандылар

Сергей Карякиннинъ мектеби, легрь реберлигининъ малюматына коре, йыл-он эки ай чалышаджакъ, эм де генч сантыраччыларнынъ профиль сменасыны кечирмек планларда бар. Бутюн мемлекет боюнджа сантырач ярышларынынъ гъалиплери ве чешит мукяфатларнынъ саиплери бу сменанынъ иштиракчилери ола биледжеклер.

Бундан гъайры, Халкъара сантырач куню, июльнинъ 20-де «Артек» бала лагеринде гроссмейстер Сергей Карякиннинъ мукяфатына сантырач боюнджа генчлер турнирини кечирмек планлаштырыла.