X Fest адлы экстремаль сув спорт чешитлерининъ халкъара  фестивали Акъярда келеджек раатлыкъ куньлери кечеджек, деп, хабер эте къараман-шеэр акимиетининъ матбуат-хызмети.   

Тедбирни, тешкилятчыларнынъ тахминлерине коре, 10 бинъгедже инсан зиярет эте билелер.

Боксчы Павел Дорошилов
Боксчы Павел Дорошилов: фанатларнынъ дестеги ярдым ерине кедер эте

«X Fest адлы экстремаль сув спорт чешитлерининъ фестивали яшларнынъ буюк мерагъыны догъура, сейирджилер чокъ олмасы беклениле. Биз ичюн бу регионнынъ туристик имкянларыны къуветлештирмек, оны мусафирлер ичюн зиядедже джазибели, оларнынъ раатланувыны исе — даа зияде меракълы япмакъ усулыдыр. Биз фестиваль эр йыл кечирильген тедбирге чевирильмеси ичюн, о шеэр яшайышында муим ве тимсаль ташыгъан  вакъиа олмасы ичюн тырышаджамыз», — деп, бильдирди шеэр губернаторы вазифесини вакъытынджа эда эткен Дмитрий Овсянников.

Фестиваль программасына вейкбординг ве флайбординг киби сув спорт чешитлеринден ярышлар киреджеклер, олар Хрустальный алды пляжда кечеджеклер. Эм де скейтборд боюнджа биринджилик оладжакъ, о, Корнилов ялысы территориясында планлаштырылды. Бундан гъайры программада сув мотоцикллеринде нумайыш косьтерювлер беклениле.

«Бу Акъяр ве умумен Русие ичюн буюк. Эгер вейкбординг акъта сёз юрьсетсек, эвель мемлекетимизде бунъа ошагъан бир шей кечирильмей. <…> Бу вейкбординг  ве скейтборд ичюн пек келишикли шеэрдир. Бойле пляжлар, денъиз ве иклимни бераберликте тапмакъ кучьтир», — деп, бильдирди фестивальнинъ сув къысмынынъ кураторы Юрий Пашков.

Къырымда аман-аман 1,5 бинъ миллионер бар, учю — аман-аман миллиардер
Къырымда аман-аман 1,5 бинъ миллионер бар, учю — аман-аман миллиардер

X Fest фестивалинде, онынъ сёзлерине коре, намлы спортчылар, Русие, авропа ве дюнья ярышларынынъ гъалиплери беклениле. Оларнынъ арасында  вейкбординг боюнджа Фелеменк чемпионы Дэниел Руттен. 12 июль кунюне вейкбординг боюнджа ярышларгъа  зарегистрировались 22 инсан къайд олунды, скейтборд боюнджа ярышларгъа — тахминен 50 адам. Умумий мукяфат фонды 300 бинъ рублени тешкиль этеджек.

Невбеттен тыш программа черчивесинде рагъбетли Русиели артистлернинъ концертлери олып кечеджек. Джума эртеси куню Нахимов мейданынынъ баш санасында «Кирпичи» такъымы ве  рэпер Guf, базар куню исе — «Ундервуд» ве Gayana чыкъышта булунаджакълар.