Къырым Джумхуриет джыйма такъымынынъ азасы Александр Бабич эркеклер ве къадынлар арасында городки спорты боюнджа Русие чемпионатында тунч мукяфатнынъ саиби олды. Чемпионат  кечкен афта девамында Киров виляетининъ Вятские Поляны шеэринде кечти, деп, хабер эте КъДж спорт назирлигининъ матбуат-хызмети.  

Бабичнинъ табелеси Алексей Рыколенко ярышларда 12-джи ерни къазанды.

Алушта курешчиси  Каспийскте кечкен халкъара турнирде кумюш алды
Алушта курешчиси Каспийскте кечкен халкъара турнирде кумюш алды

«Джумхуриетнинъ джыйма такъымы огюнде городки спорты боюнджа Русие Купы, о, сентябрь айында Кезлев шеэринде кечеджек», — деп, языла месаджда.

 Ялталы Александр Бабич городки спорты боюнджа дюнья чемпионы, Авропанынъ эки дефа рекордсмени, Совет бирлигининъ дефаларджа чемпионы, Украинада нам къазангъан спорт устасы ве нам къазангъан идманджыдыр.

Городки спорты боюнджа Русие чемпионаты Киров виляетининъ Вятские Поляны шеэринде «Электрон» спорт комплексте июльнинъ 5-ден 9-на къадар кечти. Тедбирде мемлекетнинъ 19 регионындан юзден зияде городки оюнджылары иштирак эттилер.