Къырым спортчысы Сослан Хинчагов беш дефа дюнья чемпионы Али Алиевнинъ хатырасына багъышлангъан сербест куреш боюнджа Халкъара турнирнинъ кумюш мукяфатыны къазанды. Турнир Каспийск шеэринде (Дагъыстан) базар эртеси куню, июльнинъ 10-да екюнленди.

Къырымлылар Русие талебелери язлыкъ Спартакиадасында эки тунч алдылар
Къырымлылар Русие талебелери язлыкъ Спартакиадасында эки тунч алдылар

Алушталы халкъара класс спорт устасы 125 килогъадже чеки категориянынъ финалында Украина векили Ален  Засеев иле корюшти ве онъа 2:6 эсап иле юткъузды.

Даа бир ярымада векили, акъмесджитли Расул Машезов, 57 килогъадже агъырлыкъта бешинджи ерни алды. Алушталы Гурам Черткоев 97 килогъадже чеки категориянынъ тек 11-нджи сатырында ерлешти, Къырым пайтахтындан Ислам Нартоков — 74 килогъадже агъырлыкъта 17-джи ерде, деп, хабер эттилер Къырым Джумхуриетининъ спорт куреши Федерациясынынъ матбуат-хызметинде.

© ФСБ РК
Алушталы Сослан Хинчагов (солдан) Каспийскте сербест куреш боюнджа халкъара турнирнинъ финалында Украинадан кельген Ален Засеевге юткъузды.

Боксчы Павел Дорошилов
Боксчы Павел Дорошилов: фанатларнынъ дестеги ярдым ерине кедер эте
Беш дефа дюнья чемпионы Али Алиевнинъ хатырасына багъышлангъан сербест куреш боюнджа Халкъара турнир июльнинъ 7-ден 10-на къадар Дагъыстан Джумхуриетининъ Каспийск шеэринде спорт ве генчлер сарайында кечти. Тедбирде 10 мемлекеттен 150-ден зияде курешчи иштирак этти ве секиз чеки категорияда медаллер даркъатылды.   

Ярышнынъ алтын медаллерини нетиджеде русиели Бекхан Гойгереев (61 килогъадже чеки категорияда), Абакар Абасгаджиев (65 килогъадже чеки категорияда), Магомед Хизриев (74 килогъадже чеки категорияда) ве Алихан Джабраилов (86 килогъадже чеки категорияда), эм де азербейджанлылар Махир Амирасланов (57 килогъадже чеки ве Асланбек Алборов (97 килогъадже чеки категорияда), итальян Франк Чамизо (70 килогъадже чеки категорияда) ве украин Ален Засеев (125 килогъадже чеки категорияда) къазандылар.