2017 сененинъ биринджа алты айы девамында аман-аман дёрт бинъ инсан ГТО (Готов к труду и обороне) комплекси тедбирлеринде иштирак эттилер. Бу бутюн былтырки йылгъа бакъкъанда аман-аман учь кереге зияде, деп, хабер эте джумхуриеттеки спорт назирлигининъ матбуат-хызмети.

2016 сене тестированиеден 1339 адам кечти. Бу сене исе бу тедбирде энди 3784 инсан иштирак этип етиштирди.

Къырым  куреш боюнджа Авропа юниор чемпионатында алтын ве кумюш алды
Къырым куреш боюнджа Авропа юниор чемпионатында алтын ве кумюш алды

«Къырымлылар арасында ГТО комплексининъ рагъбетлиги кунь-куньден арта. Ярымада сакинлери кутьлевий шекильде тестирование тапшырмакътан гъайры, гузель нетиджелерни косьтерелер! 2016 сенеге бакъкъанда, мисаль ичюн, ГТО комплексининъ аля ишаретлери саиплерининъ сайысы агъымдаки сене эки кереге артты», — деп, бильдирди КъДж спорт назири Елизавета Кожичева I-VI яш басамакъларда тасиль муэсиссиселернинъ талебелери арасында ГТО комплекси амельге кечирилюви нетиджелери боюнджа откерильген матбуат-конференцияда, июльнинъ 4-де.

Бутюн былтырки йыл девамында тек 472 инсан аля ишаретлерини (174 — алтын, 247 — кумюш, 51 — тунч) эльде эттилер. Бу йылнынъ алты айы девамында исе энди 557 инсан такъдирленди, олардан 552 адам — алтын иле. Якъын вакъытта алтын аля ишарети иле мукяфатланувгъа даа 417 инсан такъдим этиледжек, кумюш мукяфатны иле — 327 адам, тунчны исе — 188 адам аладжакълар.