Къырым спортчылары юниорлар арасында (18-20 яш) куреш боюнджа Авропа чемпионатында эки медаль къазандылар. Ярышлар кечкен афта девамында алман Дортмунд шеэринде кечти.

Къырым сакини Антон Брачев дзюдо боюнджа Авропа купында алтын къазанды
Къырым сакини Антон Брачев дзюдо боюнджа Авропа купында алтын къазанды

Сербест услюб курешчилери арасында 66 килогъадже чеки категорияда Акъмесджит сакини Анзор Закуев Авропа  чемпионы олды. О, финалда Азербейджандан кельген  ракъибине Махал Наврузовгъа ич бир фурсат къалдырмады (11:1).

Кеченлери ярыфиналда о молован молдаванина Николай Грахмезни 12:2 эсап иле енъди, черик финалда исе къуру, яни 10:0 эсап иле венгр Ксаба Виданы артта къалдырды. Турнирде онынъ биринджи ракъиби Латвиялы Петр Голубев олды (14:1). Ярышларда онынъ курешлерининъ умумий эсабы 47:4 тешкиль этти.

Юниорлар арасында 55 килогъадже секи категорияда юнан-рома куреши боюнджа Авропанынъ вице-чемпионы  Къырым пайтахтынынъ даа бир сакини Эмин Сефершаев олды. О, аль этиджи тутушувда, огде оларакъ,  сонъки саниелерде  Туркиеден Керем Камальгъа  юткъузды (5:3).

Победитель Первенства Европы по вольной борьбе среди юношей Ахмедхан Темботов
А. Темботов: Авропа Биринджилигининъ алтынына илишеджегимизге ишандыкъ

Турнирнинъ биринджи курешинде Сергей Попенковнынъ талебеси эрмени Ноярар Хакхоянны енъди (2:0), черик финалда исе — румын Разван Арнаутны артта къалдырды (11:2). Ярыфиналда о, о вакъытта Авропа чемпионы сайылгъан гурджи Нугзар Цурцумияны эминлик иле 9:0 эсапнен озды.

Юниорлар (18-20 яшлы спортчылар) арасында сербест, юнан-рома ве къызлар куреши боюнджа Авропа чемпионаты Дотмунд шеэринде (Алмания) июннинъ 27-ден июльнинъ 2-не къадар кечти. Ярышларда бутюн Авропадан 389 спортчы иштирак этти, оларнынъ арасында медаллернинъ 24 комплекти даркъатылды.