Ялта сакини РФ триатлон федерациясы купы басамагъында кумюш эльде этти
Ялта сакини РФ триатлон федерациясы купы басамагъында кумюш эльде этти
Къырым Джумхуриет такъымы балыкъ тутув спорты боюнджа «Карп тутмакъ» интизамында  Русие Купы–2017 ярышынынъ кумюш мукяфатыны эльде этти. Ярыш Рязань виляетининъ Павловский  хавузында кечти, деп, хабер этти КъДж спорт назирлигининъ матбуат-хызмети.

Нетиджеге тесир эткен эсас джеэтлерден бири, идманджынынъ сёзлерине коре, джумхуриетнинъ озюнде бу спорт чешитинде ракъиплернинъ буюк сайысы олды.

«Бойле нетиджеге бир къач фактор себеби иле иришильди — бу спортчылар ярышларгъа пек яхшы азырлангъаны ве ярымадада балыкъ тутувнынъ бу чешити боюнджа ракъиплер чокъ олгъаны», — деп, бильдирди такъымнынъ баш идманджысы ве КъДж балыкъ тутув федерациясынынъ президенти Сергей Светлицкий.

Къырым сакини Антон Брачев дзюдо боюнджа Авропа купында алтын къазанды
Къырым сакини Антон Брачев дзюдо боюнджа Авропа купында алтын къазанды

Къырым сакинлери эки басамакътан кечтилер, олар 360 кило карп ве белый амур балыгъыны туттылар.

Джумхуриетнинъ джыйма такъымынынъ идманджысы — спорт устасы Сергей Светлицкий. Онынъ реберлигинде чалышкъан такъымнынъ теркибине  такъым капитаны спорт устасына намзет Алексей Домников, эм де спорт устасы Андрей Сумаковский ве Виктор Ушаков кирдилер.

Умумен кечкен ярышларда 38 такъым иштирак этти, олар Русие Федерациясынынъ 25-тен зияде субъектинден топландылар.