Ялталы спортчы Елизавета Никул Русиенинъ триатлон федерациясы купында экинджи ерге наиль олды. Ярыш джума куню, июннинъ 16-да, Саратов шеэринде кечти, деп, хабер эте Къырым спорт назирлигининъ матбуат-хызмети.

Къырым сакини Антон Брачев дзюдо боюнджа Авропа купында алтын къазанды
Къырым сакини Антон Брачев дзюдо боюнджа Авропа купында алтын къазанды

«Къатты куреште энъ кучьлюлер бельгиленди. 2003-2004 сенелери догъгъан къызлар арасында экинджи ер бизим спортчымызгъа умумий зачета гъалебе огърунда куреште озь имкянларыны сынамагъа ярдым этти», — деп, языла месаджда.

Ярышларда РФ эписи регионларындан 300-ден зияде спортчы иштирак этти.

Русие триатлон Федерация купынынъ учюнджи басамагъы Москва виляетининъ  Бронницы шеэринде июльнинъ 2-де олып кечеджек. Эгер гъалебе бизимки олса, белли бир шартларны назаргъа алып Къырым векили Елизавета Никул вакъыттан эвель къызлар арасында 2017-мевсим мукяфатынынъ саиби ола биле.