Дрэг-рейсинг боюнджа «Кубок Крыма–2017» ярышлар раатлыкъ куньлери июннинъ 10-11 куньлери Къурман районынынъ Буюк Онлар къасабасынынъ аэродром комплексинде кечеджек.

Учув ёлагъында 402 метр месафеде спорт къошулар кечти, деп, хабер эте Джумхуриетнинъ туристик порталы ве ярыш тешкилятчыларындан бири Максим Шлячковгъа эсаслана.

Тедбирде бутюн ярымададан 40 якъын чешит марка арабалар пилотлары иштирак этмеси планлаштырыла.

Кезлевде энъ кутьлевий экскурсия боюнджа Русие рекорды къоюладжакъ
Кезлевде энъ кутьлевий экскурсия боюнджа Русие рекорды къоюладжакъ

«Бугуньки куньге къошуда иштирагини 15 пилот тасдыкълады. Амма эсас къайд этилюв ярыш куню саат 9.00-11.00 олып кечеджек. Бутюн ярымададан 40 якъын чешит марка арабалар пилотлары иштирак этмеси планлаштырыла, оларнынъ эксериети спорт экстремаль айдавларгъа махсус азырланды», — деп, бильдирди Максим Шлячков.

Дрэг-рейсинг боюнджа Къырым купы эки басамакъта кече. Биринджиси июньнинъ 10-11 куньлери, экинджиси исе — сентябрьнинъ 23-24 куньлери кечеджек. Ярышлар Буюк Онлар къасабасында сабыкъ арбий аэродромнынъ учув ёлагъында кечелер. Трассанынъ стандарт узунлыгъы 0,25 миляны, яни 402 метрни тешкиль эте. Кечкен сене экстремаль спорт турнирининъ энъ гузель нетиджеси 11,7 сание олды.