Къырым спортчыларыюнан-рома куреши боюнджа ЮФО чемпионатында учь медаль къазандылар. Чемпионат Адыгея джумхуриетининъ пайтахтында Майкоп шеэринде кечти.

«Крымская». Москвагъа ярымададан джилек келип башлады
«Крымская». Москвагъа ярымададан джилек келип башлады

Бу ярышларда ильк сефер иштирак эткен Къырымнынъ джыйма такъымы эвге бирер алтын, кумюш ве тунч медаллернен къайтты, деп, хабер эте «Крыминформ» ве КъДж Спорт куреши федерациясынынъ иджра мудири Александр Курдынконынъ сёзлерине эсаслана.

59 килогъадже чеки категорияда алтын медальни халкъара класс спорт устасы Судакъ сакини Ленур Темиров эльде этти. Онынъ семетдеши халкъара класс спорт устасы Эдем Салиев 66 килогъадже агъырлыкъта экинджи ерге наиль олды. Алушталы спорт устасы Артур Степанян 75 килогъадже чеки категорияда тунч мукяфатнынъ саиби олды.

Ярышлар Русие чемпионаты ичюн сайлав басамакъ эдилер. Чемпионат Владимир шеэринде июньнинъ 15-17 куньлери кечеджек.Бу тедбирде ЮФО чемпионатынында мукяфат къазангъанлар эписи иштирак эте биледжеклер.