Керич сакини Маргарита Потапова 19 яшкъадже къызлар арасында сантырач боюнджа Русие 2017 биринджилигине алтын ве кумюш медаллернинъ саиби олды. Ярыш кечкен раатлыкъ куньлери Краснодар дживарынынъ Лоо коюнде екюнленди.

Алушта регби-7 боюнджа Русие чемпионатынынъ ильк турыны къабул этти
Алушта регби-7 боюнджа Русие чемпионатынынъ ильк турыны къабул этти

Бу акъта Русие сантырач федерациясынынъ матбуат-хызметинде хабер эттилер.

Энъ юксек мукяфатны 17-яшлы спортчы къыз классик сантырач боюнджа ярышларда эльде этти, о, докъуз турда 7,5 очко (40,25 балл) топлады. 0,5 очкогъа азджа ХМАО-Юградан кельген Ирина Дроговоз эльде этти ве экинджи ерге чыкъты. Нижний Новгород шеэринден кельген Алена Корчагина тамам шу къадар очко топлап, къошма косьтергичлер боюнджа учюнджи ерге чыкъты. Къырым Джумхуриетининъ даа бир векили 17-яшлы Анастасия Мухтарова 43 ерден тек 37-джи ерни эльде этти. 

Экинджи, кумюш медальни, Потапова къызлар арасында тез сантырач боюнджа къазанды, алтыны исе мында Юградан Дроговоз алды. Учюнджи ерге Сахалинден Дарья Хохлова эльде этти. Бу фенде Мухтарова иштирак эткени ёкъ.

Къырым алтыны. Къара денъиз тюбюнде УВДж девири хазинесинени тапылды
Къырым алтыны. Къара денъиз тюбюнде УВДж девири хазинесинени тапылды

Блиц ярыштаэки къырымлы къыз да мукяфат эльде этип оламадылар — Потапова тек 7- нджи олды, Мухтарова исе — 24-нджи.

11, 13, 15, 17, 19 яшлы балалар ве 21 яшкъадже буюклер арасында сантырач боюнджа Русие биринджилиги Краснодар дживарынынъ Лоо коюнде, Буюк Сочи районында апрельнинъ 15-ден 30-ну къадар кечти. Ярышларда РФ эписи федераль округларындан 524 иштирачи къатнашты.