Шахматисты играют нЯлтада курорт мевсиминедже сантырач ёлу ве бала велотреги ачыладжакъ а побережье в Севастополе
Ялтада курорт мевсиминедже сантырач ёлу ве бала велотреги ачыладжакъ
Къырым спортчысы Виктория Байдак дзюдо боюнджа 21 яшкъадже юниор къызлар ве эрифлер арасында Авропа купында тунч мукяфатыны къазанды. Тедбир кечкен раатлыкъ куньлери Санкт-Петербург шеэринде тешкиль олунды.

Владимир Щелкановнынъ тербиесини алгъан Виктория 57 килогъадже чеки категорияда учюнджи ерни къазанды, оны тек русиелилер оздылар.

Биринджи куреште Къырым сакини Каунастаки 2016 сене Авропа Купынынъ гъалибине Кристина Шиловагъа юткъузды, амма бундан сонъки куреште Елена Юркинаны енъип олды. Экинджи, теселли куреште  о, Светлана Меняйлоны енъди, бу онъа тунч огърунда курешмеге акъ берди.

Учюнджи ерни къазанмакъ ичюн куреште онъа Дильбара Салкарбек-кызы къаршы чыкъты, Виктория бу куреште 1:0 эсап иле гъалип чыкъты.

Къырымны корьмек ве къалмакъ: джумхуриетте Камерун сакинлери якъаланды
Къырымны корьмек ве къалмакъ: джумхуриетте Камерун сакинлери якъаланды

Бу чеки категорияда алтын мукяфатны френк Сара Леони Цисик эльде этти, тунч мукяфаткъа исе Кристина Шилова наиль олды. Экинджи тунч мукяфатынынъ саиби бу чеки категорияда Буюк Британиялы Аселя Топрак олды.

Дзюдо боюнджа юниорлар (U-21) арасында Авропа купы апрельнинъ 15-16 куньлери Санкт-Петербургта «Юбилейный» спорт сарайында кечти. Тедбирде 17 мемлекеттен 290 спортчы иштирак этти, олар 16 медаллер  комплекти огърунда (йигитлер ве юниорлар арасында секизер комплект) оюнлар кечирдилер.