Къырым спортчысы Ахмедхан Темботов сербест куреш боюнджа Авропа биринджилигинде яш йигитлер арасында иштирак этеджек, ярышлар Сербистан пайтхтында Белградта майыснынъ 19 куню башлана, деп, хабер эте джумхуриет спорт назирлигининъ матбуат-хызмети.

Къырымны корьмек ве къалмакъ: джумхуриетте Камерун сакинлери якъаланды
Къырымны корьмек ве къалмакъ: джумхуриетте Камерун сакинлери якъаланды

Курешчи 2002-2003 сенелери догъгъан генчлер арасында сербест куреш боюнджа Умумрусие турнирининъ нетиджелери боюнджа Русие джыйма такъымынынъ теркибине кирди. Умурусие турнир Майкопта (Адыгея) кечти, анде 300-ден зияде кадет иштирак этти, олар РФ эписи федераль онругларындан кельдилер.

Ахмедхан Темботов КъДж олимпик резерв окъув юртунда тербие алды ве 85 килогъадже чеки категорияда чыкъышта булуна. Русие турнирининъ финалында Къырым сакини Шималий Осетиядан — Аланиядан кельген Руслан Черкоевни  ич бир лафсыз енъди.

Яш йигитлер арасында сербест куреш боюнджа Авропа биринджилиги Сербистан пайтахтында Белградта майыснынъ 19-21 куньлери кечедек.