Къырым спортчылары юниорлар арасында юнан-рома куреши боюнджа Русие биринджилигинде эки медаль къазандылар. Биринджилик кечкен раатлыкъ куньлери Новосибирск виялетининъ  Бердск шеэринде кечти.

Къырымлылар алтын ве кумюш мукяфатларнынъ саиблери оладылар, деп, хабер эте джумхуриетнинъ спорт куреши федерациясынынъ матбуат-хызмети.

Главный корпус санатория имени Н.Бурденко, центральной грязевой лечебницы бальнеологического курорта Саки.
Спорт иле огърашкъан инсанлар сайысы боюнджа Сакъ шеэри биринджи ерде

Энъ юксек къыйметли медальни мартнынъ 25-де ярымадагъа Акъмесджит сакини  Эмин Сефершаев кетирди. О 55 кило чеки категорияда финал куреште 5:1 эсап иле гъалип чыкъты, онынъ ракъиби Алтай дживарындан Николай Бурбуев олды.

Бир куньден сонъ, базар куню, 96 килогъадже чекиде кумюш саиби Алуштадан Азамат Сеитов олды. О, финалда  Тверь ве Свердловск виляетини такъдим эткен Артур Саргсянны енъип оламады. Эм де бу тутушув ютукъсыз битти, эсап 1:1 олды, гъалипни исе къошма косьтергичлер боюнджа бельгиледилер.

© Федерация спортивной борьбы РК
Русие биринджилигинде юнан-рома куреши боюнджа 96 килогъадже чеки категорияда мукяфатлар къазангъанлар (кумюшни Алуштадан Азамат Сеитов къазанды)

Юниорлар арасында юнан-рома куреши боюнджа Русие биринджилиги  Новосибирск виляетининъ  Бердск шеэринде мартнынъ 24-26 куньлери кечти.