Мотокросс боюнджа Къырымнынъ ачыкъ купы  илькиде Кефеде кечеджек ве шеэр немсе-фашист баскъынджылардан азат этилюв кунюне багъышланаджакъ. Бу сан эр йыл апрельнинъ 13-де къайд этиле.

2017 сене Къырымда курорт алым кирсетиледжеги ёкъ
2017 сене Къырымда курорт алым кирсетиледжеги ёкъ

Бу тедбир ичюн азырланаджакъ махсус мототреке мутехассыс спортчылар, авескярлар, ветеранлар ве балалар чыкъаджакълар, олар тек ярымададан дегиль де, Русиенинъ дигер регионларындан келеджеклер.  

«Ярышлар Кефенинъ  Челноковск массивинде ерлешкен мототрек территориясында олып кечеджеклер, Чемпионатта энди Къырымнынъ шеэрлеринден ве мемлекет регионларындан топлангъан 90-дан зияде иштиракчи оладжагъы белли олды», — деп, хабер этти «Турпортал»гъа  Кефе спорт  порталынынъ баш муаррири вазифесини эда эткен Кирилл Иванов.

Мотокросс боюнджа Къырым ачыкъ купынынъ биринджи басамагъы апрельнинъ 2-де олып кечеджек ве саат 11.00 башланаджакъ. Тедбирге кириш сербест оладжакъ.