ГТО нормаларны тапшырмакъ ичюн спорт мейданларны Кефе шеэри дживарынынъ беш мескен нокътасында, шу джумледен шеэрнинъ озюнде бу сененинъ язына къадар къураджакълар.

Нефакъаджы ГТО нормаларыны тапшырувда эки умумрусие рекордыны къойды
Нефакъаджы ГТО нормаларыны тапшырувда эки умумрусие рекордыны къойды

Бу акъта шеэр мемуриетининъ матбуат-хызметине эсасланаракъ «Крыминформ» хабер эте.

«Март айында биз субсидия эльде этеджемиз, къуруджы ширкет иле анълашма тизиледжек, ве язгъа спорт мейданлар азыр оладжакъ», — деп, бильдирди Кефеде спорт болюгининъ мудири Артем Ермуракия.

Шеэр акимиетинде хабер эттилер ки, спорт мейданлар  Кефеде, Къоран эли, эм де Кайгъадор, Приморское ве Коктебель къасабаларда ерлештириледжек.

ГТО тапшырылувы спорт мейданлар ичюн сечильген ерлерни бакъып чыкъмакъ ичюн Кефени кеченлери джумхуриетнинъ девлет шура векиллери зиярет эттилер.