Къырымнынъ джыйма такъымы 1999 сенеси догъгъан ве бундан яш йигитлер ве къызлар арасында агъыр атлетика боюнджа Русие биринджилигинде учюнджи ерге чыкъты. Тедбир Старый Оскол шеэринде кечирильди. Ярымада такъымы ильк сефер 387 очко къазанып, мукяфатлы ерге наиль олды. Къырымлылар Санкт-Петербург, Татарстан джумхуриетининъ, Москва ве Кемерово виляетининъ кучьлю такъымларыны енъидилер. Биринджи ерни Москвадан кельген спортчылар къазандылар, «кумюш» — Краснодар дживарына берильди.

Джыйма такъымны 7 спортчы-йигит такъдим этти, оларнынъ дёртю Тавель, яни Краснолесье коюндеки олимпик резерв окъув юртунда тербие алалар, учю исе — №1 Акъмседжит бала-генчлер спорт мектебине къатнайлар. Энъ гузель нетиджени 77 кило чеки категориясында 17-яшлы Беслан Гордогожев косьтерди. О, 127 кило атылувында 3 ерни ве 161 кило итевинде 2 ерни ве 288 килолылкъ комбинация ярышында 2 ерни къазанды, бу Русие спорт устасынынъ нормативлеринден 8 кило зиядедир (идманджылар — Михаил Заргарян ве Олег Моренец). Къырым спортчыларыны ярышларгъа идманджылар Назим Канатаев, Михаил Заргарян, Олег Моренец, Шевкет Мустафаев ве Наиль Мухамедьяров азырладылар.
msport