Татарстан джумхуриетининъ мусульманлар Диний идаресинде Къазан алий юртларында тасиль алгъан Къырым студентлери иле корюшув олып кечти. Муфти Камиль Хазрат Самигулин къырымлыларны селямлап, «Джума наманзы къайсы джамиде къылдынъыз?» деген суальни берди. Бундан сонъ субет суаль-джевап шекилинде кечти. Бу акъта муфтиятнынъ матбуат-хызмети хабер этти.

«Студентлер муфтийге шахсен мураджаат этмек имкяныны фааль къулландылар ве Татарстан муфтиятынынъ эртарафлама фаалиетинен меракъландылар,  джамилер къурулувы ве малие айырылувы, эм де халял (элял) индустриясы инкишаф эттирильмеси акъта сёз юрьсетильди», — деп, къайд этиле идаренинъ сайтында.

© Духовное управление мусульман Республики Татарстан
Татарстан джумхуриетининъ мусульманлар Диний идаресинде Къырым студентлери иле корюшув

Камиль Хазрат корюшув иштиракчилерини Татарстан Муфтиятынынъ тизилиши иле таныш этти. О, эм де медиалейхалар ве яшлар сиясети амельге кечирилюви акъта тариф этти: мусульман яшларынынъ къышлыкъ ве язлыкъ форумлары, «Яш джайратыджы» («Молодой проповедник») серлевалы диний конкурс, «Бир куньлик мектеп» («Школе одного дня»), Мусульман мунакъаша клубы, къадын-къызлар гимназиясы ве муфтият базасында спортив ярышлары.