Чембало дженевиз къалеси Балыкълаванынъ эсас безеги сайыла. О, узун ве тар крфезнинъ ялысында къурулгъан, кёрфез исе учурумлыкъаялар арасында топракъкъа терен кесилип тура. Чембало къалесининъ корюнишлери — «Русие эр кес ичюн» порталынынъ фотошеритинде.