Той — инсаннынъ омюринде энъ месулиетли басамагъындан биридир. Эр бир миллет бу муим вакъианы чешит-тюрлю къайд эте: кимерлер — тек озь аилеси иле, кимерлер исе бол-берекетли софралар донатылмасынен. Къырымтатарлар эвель-эзельден бу мерасимни «той» деп, адлай эдилер. Ве, эльбетте, тойлар бол, кенъ шекильде, буюк тантана ве берекетли софралар иле кече. Земаневий къырымтатар тойларында эвельки аньанелер — бу акъта «Русие бутюн халкълар ичюн» порталынынъ малюматында.

Метин: Диляра Суфьянова, муаррир: Хуршед Халилбеков

 

Махсулат чыкъарылувы Москва шеэрининъ кутьлевий малюмат васталары ве шеэр рекламасы Департаментининъ малиевий дестеги иле амельге кечириле