Къырым Джумхуриетининъ ёлбашчысы Сергей Аксенов Къырым муэндислик-педагогика университетининъ  юбилейи тантаналы шекильде къайд этилювинде иштирак этти. Алий окъув юртнынъ 25-йыллыгъыны Къырым Джумхуриетининъ Девлет академик музыкалы театринде  къайд эттилер.

Къырым муэндислик-педагогика университет
Миллет менлиги. Къырымтатар алимлери 25 йыл девамында достлукъ формуласыны уйдыралар

«Сизинъ университетинъиз Къырымда етекчи алий окъув юртлардан бири сайыла. О, агъыр девирде яратылгъан эди, амма бунъа бакъмадан къыскъа муддет девамында тасиль саасында къавий ер алып етиштирди», – деди Къырымнынъ ёлбашчысы.

Аксенов эм де хабер этти ки, яшларнынъ полиэтник медениет меркези  ве 750 ерлик ятакъханенинъ экинджи невбети ичюн 2019 сене 150 млн рубле, 2020 сене исе – 100 млн рублегедже айырыладжакъ.

Меркез 2016 сене къурулып башланды. Студентлер ичюн ятакъханенинъ биринджи невбети 2019 сененинъ сонъунда тапшырыладжакъ. Янъы объекте эм де китапхане, медениет ве эгдендже ичюн одалар оладжакъ.

Къырым муэндислик-педагогика университети 1993 сене яратылгъан эди. Бугунь беш факультетте 6 бинъден зияде студент тасиль ала, бу 82 ёнелиштир.