Октябрьнинъ 1-де яры геджеде Къырым копюрининъ араба ёл къысмында юк накълиети ичюн арекет ачылды. Бу акъта «Крымский мост» адлы малюмат меркези хабер эте. Бу къысым башлангъан ерде агъырлыгъы 3,5 тоннадан зияде олгъан машналар ичюн ясакъ этиджи ишаретлер алып ташланды.

Ялтада Къырым копюри акъта фильм косьтерильди
«Козьяшлар догъурды»: Ялтада Къырым копюри акъта фильм косьтерильди

Биринджилер сырасында къытадан ярымадагъа сют ве эт махсулатлары иле авторефрижератор машналар, эм де къуруджылыкъ мальземелер ташыгъан фуралар кечти. Къаршы ёнелиштен Къырымнынъ шарап ишлеп чыкъаргъан муэссиселерининъ махсулаты иле машналар ёл алдылар. Бир геджеде копюр 700-ден зияде юк машнасыны къабул этти, олардан тахминен 300 Таманьгъа ве 400 — Керичке.

«Эр вакъыт Акъмесджиттен Новороссийскке, Краснодаргъа, Москвагъа фура айдайым. Кечкен рейсте паром кечитинде 12 саат турдым, шимди исе копюрден къытагъа ярым саат ичинде барып еттим. Атта ишанып олмайым, бу олуджы шейми. Биз бу копюрни пек бекледие», — деп. тариф этти айдавджы Сергей Грачев.

«Ёл – аджайип, копюр – садедже пек дюльбер. Биринджи сефер беклемезден, нерваланмайып, кетемиз, аваны да беклемеймиз. Копюр бизге нормаль шекильде чалышмагъа имкян берди. Биз афтада бир къач сефер Къырымгъа къатнаймыз, онынъ ичюн копюрде арекет ачылувы биз ичюн акъикъий байрамдыр», — деп, тариф этти айдавджы Дмитрий Алексеев.

Къырым копюрининъ демирёл къысмы къурулмакъта. О, график боюнджа 2019 сене декабрь айында тапшырыладжакъ. 30 айдан зияде вакъытта демирёлнынъ эписи сваялары къакъылды, 300-ден зияде тирмелер ерлештирильди,  кемерлернинъ 160-тан тахминен 130 бинъ тонналыкъ маден конструкциялары топланылды.