Къырымда энъ буклерден бири «Генбанк» адлы банк Visa ве MasterCard тёлев системалары боюнджа озь карталары иле хызмет косьтерювни токъттаты. Банк озь муштерилерини русиели «Мир» картасына кечирди, деп. хабер эте РИА Новости агентлигине муэссисенинъ малие местеатчысы.

Онынъ сёзлерине коре, агъымдаки сененинъ 23 январь куню Генбанк Visa ве MasterCard карталарыны чыкармакъны токътатты.

«2018 сене августнынъ 14-ден Visa ве MasterCard тёлев системалары иле АО «Генбанк» банк карталар «Мир» тёлев системасы карталарына денъишитирлюви екюнленди. Августнынъ 14-ден денъиштирильген карталар боюнджа хызмет косьтерильмей», — деди банк векили.
Анда эм де къайд эттилер ки, башкъа русиели банклар иле чыкъарылгъан Visa ве MasterCard карталары боюнджа хызметлер косьтериле ве банкоматларда малие чыкъарылгъан вакъытта комисион пара алынмай.

Буннен бирге «Генбанк»та эвельки киби айтмайлар, халкъара тёлев системалар Къырымда чалышмагъа ред эткен сонъ биле Visa ве MasterCard карталары  насыл этип  чыкъарылды.

Шимдики вакъытта Русие банклары иле чыкъарылгъан эписи карталар боюнджа Къырымнынъ малие муэссиселеринде хызмет косьтериле, олардан банкомантлардан комиссиясыз пара алмакъ мумкюн. Амма ярымадада четэль банкларнынъ карталары чалышмай — бу себептен четэль туристлерге Къырымгъа тек накъыт пара иле кельмеге тевсие этиле.