Къырымтатар миллий байракъ куню Керич кечитинден кечкен копюрде арабалар юрюши кечти. Тедбирде 150-ге якъын араба иштирак этти, олар байракълар иле яраштырылгъан эди. Бу акъта РИА Новости агентлигине Къырымда къырымтатар региональ миллий-медений мухтариетнинъ ёлбашчысы Эйваз Умеров хабер этти.

Арабалар юрюши Краснодар дживарынынъ къырымтатарлары иле берабер тешкиль этильди.

«Краснодар дживарындан къырытатарлар озь тарихий Ватанына, Къырымгъа кельдилер, биз бу ерде бир-биримизни селямладыкъ, къуджакълаштыкъ, бир колоннагъа тизильдик ве бераберликте Къырым копюринден кечтик», — деди Умеров.

Араба юрюшинден сонъ къырымтатар байрагъы яйдырылды. Бу байракъ эвеллери дюньяда энъ буюк деп танылгъан эди. Байракънынъ узунлыгъы 28 метрни, кенълиги исе 14 метрни тешкиль эте.

«Къырым копюринден кечкен араба юрюшининъ тимсаллиги шунда ки, Русие – бу тек саиллерни дегиль де, миллетлерни бирлештирген мемлекет олгъаныныны бутюн дюнья корьмек керек», — деп, къайд этти Умеров.

2010 сенеден берли июннинъ 26 куню къырымтатарлар иле къырымтатар байракъ куню оларакъ къайд этиле. Бу мавы тюсте кетен, онынъ сары тамгъасы бар.