РФ президенти Владимир Путин джума акъшамы куню джанлы багъ кетишатында бильдирди ки, Русиеде шимди бензин фиятлары котерилюви – бу энергоресурслар саасында толусынен догъру олмагъан тертиплевнинъ нетиджесидир.

Мемлекетте сонъки афталарда козетильген бензин фияталары арткъанынынъ себеплери акъта джевап беререк, Путин бу рухсетсиз оламагъаныны тасдыкълады ве бу джерьяннынъ себеплерини сеслендирди.

«Бу сонъки вакъыт энергетика саасында, энерготеминлев саасында кирсетильген толусынен догъру олмагъан тертиплевнинъ нетидже олагъынын тынмакъ керекмиз», — деди о.

Президент айткъанына коре,бензин фиятлары стабиллештирилюви боюнджа къошма чарелер бу сене кузьде къабул этиледжек, фиятлар иле вазиетни акимиет ве Федераль монополиягъа къаршы хызмет (ФАС) козетеджек.

«Буны акимиет пек къатты козетеджек, Федераль монополиягъа къаршы хызмет исе керекли къарарларны къабул этеджек ве бу алгъа четтен бакъмайджакъ», — деп, къошты  президент.

Вазиетни чезмек ичюн Владимир Путин джанлы багъ кетишатында эм де вице-премьер назир Дмитрий Козак ве РФ энергетика назири Александр Новак иле багъланды. Профиль назирлик берген малюматкъа коре, мемлектетте бензин фиятлары артувы майыс айында 5,6% тешкиль эткен эди, шимди аджеле фискаль чарелер иле бу артув токътатылды.