Къырым копюрининъ араба ёл къысмында арекет ачылды. Майыснынъ 16-да кунь догъгъанда кечитнинъ эки тарафындан, Къырымдан ве Краснодардан, арабалар  къатнап башладылар. Бу акъта  «Крымский мост» серлевалы малюмат меркези хабер эте.

«Биз копюр ачылувыны о къадар бекледик ки, биз ичюн бу байрам! Саба эрте чыкъмакъ керек олгъанына бакъмадан, бутюн аилемиз ве достларымыз иле топландыкъ, машналарымызны ава топлары ве байрачыкъларнен яраштырдыкъ», — деди Керичтен кельген Марина Власова.
«Биз 20 дакъкъада Къырымда яшагъан сойларымызгъа етип кельдик, бу инанылмайджакъ шей! Энди эр кунь татама келип чай ичмеге мумкюн. Эвеллери исе етип кельмек ичюн 3-4 саат керек эди. Бу себептен кимериде айларнен бир-биримизни корьмей эдик, пек якъын олсакъ биле», — деп, тариф этти  Таманьдан кельген Ирина Крапивина.

© РИА Новости, А. Мальгавко
Къырым копюринде арабалар арекети башланды

Тамань ве Керич ярымадаларында накълие туюмлери бельгиленди. Бу ерде айланмакъ ве копюрге къайтмакъ мумкюн – чокъусылар Къырым копюри боюнджа Керичтен Таманьгъа ёл алдылар ве арткъа къайттылар.

Биринджилер арасында янъы копюрде эм де четэль ишлер назирлигининъ махсус векили  Мария Захарова кечти. Бу акъта РИА Новости хабер эте. Къырымда четэль ишлер назирлигининъ векили чыкъыш брифинг кечиреджек.

Захарова украин тарафнынъ копюр ачылувы акъта бильдирювлерини тефсир этти. Хатырлатамыз, Украина четэль ишлер назири Павел Климкин Къырым копюрини бир ерге алып кельмеген ёл деп. Адлады. Бу акъта о озь Twitter аккаунтында язды.

«Бундан эвель кене де шу адамлар копюр олмайджакъ, бу бош лаф, олмайджакъ шей, бу манн-аман компьютер  графикасы деп, юрьдилер. Оларнынъ фикирлерине коре, эписи фоторесимлер керчек дегиль, бу Русие пропагандасынынъ махсулаты эди. Шимди энди копюр олгъаныны эр кес коре», — деп, екюн чыкъарды Захарова.

Копюрде ве бу ерге алып кельген кечитлерде сурьатны энъ зияде 90 километргедже арттырмакъ мумкюн, токътамакъ мумкюн дегиль. Ёл арекети къаиделери риает этильмесини козетмек ичюн копюрде 10 автоматлаштырылгъан  комплекс ерлештирильди. Бутюн малюмат Меркезий диспетчер нокътасына келип топлана. Бу нокъта Тамань ярымадасында копюрнинъ эксплуатацион хызметининъ базасында ерлеше.