Къырым усталары дюньяда энъ буюк къырымтатар къадын фесини тиктилер. Оны майыснынъ 5-де Багъчасарайда такъдим этеджеклер. Бу акъта РИА Новости агентлигине РФ Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек хабер этти.

«Къырымтатар миллий Хыдырлез байрамынынъ къайд этилювинде тешкилятчылар тантананынъ тимсалини – къадын-къызларнынъ баш урбасы, буюк фесни алып чыкъаджакълар. Онынъ диаметри 1,5 метри ве юксеклиги 60 см. Оны махсус Хыдырлез байрамы ичюн  къырмызы къадифеден тиктилер ве о дюньяда энъ буюк сайыладжакъ», — деп, айтты Бальбек.

В Крыму отметили Хыдырлез-2017
Багъчасарайда Хыдырлез программасы белли олды

Онынъ сёзлерине коре, фес адетиндже махсус ясалгъан капиклернен яраштырыладжакъ. 

«Бу сене феске Хыдырлез эмблемасы тасвирленген капикни япыштыраджамыз. Келеджек сенелери исебайрамнынъ ады ве саны иле бойле ильванларны  такъаджамыз. Эминим, бу бойле байрам ичюн тимсаль ташыгъан бир арекет. Байрам биринджи невбетте аилевий сайыла», — деп, къайд этти Бальбек.

Кезинтилер ичюн янъы мейдан оларакъ бу сене Багъчасарай сув анбары янында территория сечильди. Мусафирлерни халкънынъ медениетине ве урф-адетлерине багъышлангъан павильонлар, усталар ишлерининъ сергиси, куреш боюнджа ярышлар, арм-реслинг ве аркъан тартувы, суслю айванлар сергиси, шаркъий емеклер такъдимнамеси беклей, кенджелер ичюн кунь девамында аниматорлар ве бала аттракционлары чалышаджакъ.

Байрам мейданы саат 10.00 чалышып башлайджакъ. Саат 12.00 концерт башланмасы планлаштырыла, онынъ  хедлайнери Москвадан кельген артист Эльбрус Джанмирзоев оладжакъ («Чародейка» ве «Бродяга» йырларынынъ муэллифи). Къырым «Хайтарма» ве «Крым» ансамбллери, Къырымтатар девлет академик музыкалы-драма театрининъ артистлери де чыкъышта булунаджакъ.