Къырымда баарь тарла ишлери екюнленювине багъышлангъан миллий къырымтатар Хыдырлез байрамы насыл къайд этиледжеги акъта тариф эттилер.

«Багъчасарайда Мира сокъагъы, 5 адреси боюнджа мейдан бельгиленди. О, даа онъайтлыджа, чюнки Багъчасарай сакинлери якъын микрорайонлардан чыкъып, келе билелер. Тедбирлер саба саат 10-да башланаджакъ. Бугунь энди бу территорияда объектлер ерлешюв схемасы бар», — деп, хабер этти Девлет миллетлерара комитетининъ башы Ленур Абдураманов «Россия сегодня» ХИА матбуат-меркезинде матбуат-конференция кетишатында.

Хатырлатамыз, Хыдырлез байрамы мунасебети иле кезинтилер кечирильген ер Акъмесджит–Багъчасарай трассанынъ 25-нджи километринден башкъа ерге кечирильди. Бу федераль эмите ташыгъан «Таврида» араба ёлунынъ къуруджылыгъы иле багълы. 2018 сене байрам сув анбары районындаки мейданда кечеджек.

«Миллий-медений бирлешмелер эписи бу ишке къошуладжакълар. Истегенлерни Акъмесджиттен, багъчасарай райондан Багъчасарайгъа бедава еткизеджеклер. Къырым йылдызлары чыкъышта булунаджакълар. Къырымтатар ве башкъа халкъларнынъ миллий ашлары такъдим этиледжек. Миллий куреш боюнджа спорт ярышлар, бала эгленджелери кечириледжек. Байрамда эписи миллет векиллери иштирак эте биледжеклер. Азырлыкъ толу шекильде кете. Эписи истегенлерден бильдирювлер къабул этемиз», — деп, хатырлатты Абдураманов.

Хыдырлез — къырымтатарларнынъ миллий байрамы, о берекет, боллукъ ве аманлыкъны темсиль эте, эр йыл майыснынъ биринджи афтасы девамында кутьлевий кезинтилер иле къайд этиле. Адетиндже, байрам осюмликлерде биринджи башакъ пейда олгъан куню къайд этиле эди. Бу вакъыт «тепреч» деп, адлана. Бугунь оны майыснынъ биринджи раатлыкъ куньлери къайд этелер.

2017 сене кезинтилерде 50 бинъден зияде адам иштирак этти. О вакъыт къырымтатар бедий коллективлернинъ, Москва, Татарстан ве Шималий Кавказдан кельген артистлернинъ иштираги иле концерт олып кечти, куреш боюнджа спортив турнир отькерильди, къырымтатар миллий ашлары такъдим этильди. Бундан гъайры, дюньяда энъ буюк чиберек къавурылды, онынъ узунлыгъы 2,55 м ве кенълиги 1,4 м.