Чаршембе куню, апрельнинъ 11-де, Къырым Джумхуриет Анаясасы кунюни къайд эте. Весикъа 2014 сене тамам шу куню – ярымада Русие иле бирлешкен сонъ бирден къабул этильген эди. Бу весикъа Къырым Русие Федерациясы теркибине  къошулув джерьяныны къанун севиесинде екюнледи.

Анаяса Джумхуриетте учь девлет тилини тайин эте: рус, украин ве къырымтатар.

"Русиели Къырымнынъ анаясасы эписи миллетлерге ве этник группаларгъа миллий тиллер, медениет ве урф-адетлер сакълап къалынувына мусавий укъуъклар бере, идеологик ве сиясий чешитликни темин эте, джемиет бирлешмелер сербест шекильде фаалиет этмелери ичюн  имкян бере", — деп, язды Къырым башы Сергей Аксенов хайырлавларнен берабер озь Facebook саифесинде.

КъДж анаясасы къабул этилювнинъ 4 йыллыгъы шерефине Къырымнынъ шеэрлеринде ве районларында бир сыра тедбирлер планлаштырылды. Бугунь Акъмесджитте аньане боюнджа сокъакъларда Къырым анаясасы нусхалары бедава даркъатыладжакъ. Бутюн джумхуриетте умумтасиль мектеплерининъ талебелери ичюн «Мен ве къанун» мевзуда екяне дерс кечеджек, флешмоблар планлаштырылды, китапханелер ве музейлернинъ зияретчилери ичюн сергилер тешкиль этиледжек.

Къырымнынъ эсас къануны 10 болюктен ве 95 маддеден ибарет. Онынъ низамнамелерине бинаен, Къырым Джумхуриети Русие Федерациясынынъ теркибинде демократик, укъукъий девлет ве РФ мусавий уъкукълы субъекти сайыла. КъДж акимиет менбаасы онынъ халкъы сайыла, бу РФ чокъ миллетли халкъынынъ къысмы.

Къырым тарихында ильк Анаяса 1992 сене майыс айында къабул этильген эди ве о, Къырымны укъукъий  демократик девлет оларакъ тасдыкълай эди.  1995 сене март айында Украинанынъ Юкъары Шурасы онынъ ишлемесини лягъу этти.  1996 сене март айында Украинанынъ  парламенти "Мухтарий Къырым Джумхуриетининъ анаясасы акъта" къанунны къабул этти. Онъа бинаен, Къырым Украина теркибинде мухтар джумхуриет олды.  Бу анаяса 1999 сене январьнинъ 12-де, Къырым парламенти оны къабул эткен сонъ, чалышып башлады.