26 реабилитирленген аилеге газ-, сув-, электрик иле темин этилювге къошулув ичюн тазминат тёленди.
Къырымнынъ реабилитирленген халкълары сайысындан 26 аилеге газ-, сув-, электрик иле темин этилювге къошулув ичюн тазминат тёленди. Бу акъта Къырым Джумхуриет миллетлерара мунасебетлер ве сюргюн этильген гражданлар ишлери боюнджа девлет комитетининъ реиси Ленур Абдураманов тариф этти.

«Программа реабилитирленген шахыслар ве сиясий репрессиялардан зарар корьген шахысларгъа ичтимаий дестек чарелери косьтерилюви ве темин этилюви макъсады иле амельге кечириле. Эминим, Къырым Джумхуриетининъ акимиети иле амельге кечирильген эписи комплекс тедбирлер Къырымда реабилитирленген халкъларнынъ семерели инкишафына догъуртыла», — деп, къайд этти Девлет миллетлерара комитетнинъ башы.

Ленур Абдураманов эм де къайд этти ки, келеджек сене тазминатлар тёленюви девам этеджек ве реабилитирленген гражданлар, керекли весикъаларны тапшырып, газ-, сув-, электрик иле темин этилювге къошулгъанлары ичюн 50% микъдарда масрафларыны одей биледжеклер.
Девлет миллетлерара комитетнинъ матбуат-хызмети