Декабрьнинъ 22-де Къырым пайтахтында Ленина мейданында баш нарат терегининъ тантаналы ачылув мерасими олып кечеджек.
Турпорталгъа Акъмесджит мемуриетининъ медениет ве медений мирас идаресининъ мудири Аурика Дрибная хабер эткенине коре, саат 16:00-дан 17:20-гедже шеэрнинъ сакинлерини ве мусафирлерини саналаштырылгъан концерт беклей. Бундан сонъ мейданда ерлешкен баш нарат терегинде чешит ренкли гирляндаларнынъ атешчиклери янаджакъ.

Шеэрнинъ сакинлери ве мусафирлери ичюн парлакъ концерт ве саналаштырылгъан программа азырланды. Акъмесджитлилерни Симферопольцев лазер анимацион шоу, мевзуий оюнлар ве конкурслар къувандыраджакъ. Бундан гъайры байрам мусафирлерининъ дикъкъатына йылбаш ярмалыгъы такъдим этиледжек.

«Биз белли «Время Московское» такъымыны давет эттик. Олар чокъусы фестиваллернинъ ве конкурсларнынъ гъалиплери, Халкъара джаз фестивалинде биринджи мукяфатнынъ саиплери. Олар чешит яшлы адамлар ичюн азырлангъан программаны такъдим этеджеклер, — деди Аурика Дрибная. — «Йылдызлар» программасыны «ПМ» (экс — «Премьер Министр») такъымы девам этеджек. Олар чокъусы несиллер иле севильген хитлерини иджра этеджеклер. Тамам шу куню ве бундан сонъ мектеп татилининъ бир къач куню девамында шеэрнинъ китапханелеринде балалар ичюн иджадий дерслер, сергилер ве викториналар кечеджек.