Ленур Абдураманов: Къырымдан сюргюн этильген къурбанларнынъ хатырасына багъышлангъан Мемориаль комплекснинъ къуруджылыгъы толу шекильде кете.
Къырымдан сюргюн этильген къурбанларнынъ хатырасына багъышлангъан Мемориаль комплекснинъ къуруджылыгъы толу шекильде кете. Бу акъта Къырым Джумхуриетининъ миллетлерара мунасебетлер ве сюргюн этильген гражданларнынъ ишлери боюнджа Девлет комитетнинъ реиси Ленур Абдураманов бильдирди. Бу сёзлер Багъчасарай шеэри ве Багъчасарай районынынъ территориясында амельге кечирильген бир сыра къуруджылыкъ объектлер тефтиш этилюви кетишатында сеслендирильди.
«Бугуньки куньде мемурий бинанынъ ве музей бинасынынъ дамы ве ерден котерильген къысым боюнджа ишлер беджерильди, бу биналарнынъ ог корюниши боюнджа ишлер алып барыла. Бундан гъайры, джами ве кильсенинъ диварлары котерильди», — деп, къайд этти Девлет миллетлерара комитетнинъ ёлбашчысы.
Совместно с главой муниципального образования Багъчасарай районы беледие тешкилятынынъ ёлбашчысы — Къырым Джумхуриети Багъчасарай район шурасынынъ реиси Рефат Дердаров, Къырым Джумхуриети капиталь къуруджылыкъ хызметининъ мудир муавини Ремзи Асанов иле бераберликте шеэр ве район мемуриетининъ векиллери 7 микрорайонда 260 ерлик бала багъчасыны зиярет эттилер. Бу къуруджылыкънынъ екюнленмеси келеджек сененинъ биринджи ярысына планлаштырыла. Эм де Багъчасарайнынъ Мира сокъагъында 600 ерлик мектеп ве 168 квартиралыкъ мескен эв къурулгъан ерлерни тефтиш эттилер.
Чыкъышнынъ нетиджеси ерли сакинлер иле корюшув олды. Анда шеэр ве районнынъ энъ муим суаллери музакере этильди.
Пресс-служба Госкомнаца