КъДж курорт ве туризм назирлиги туризм боюнджа Федераль агентликнинъ къол тутувы иле 2018 сене февральнинъ 20-24 куньлери девамында «Къырым туризми афтасы»ны кечирмеге планлаштыра. Бу акъта КъДж курорт ве туризм назири Вадим Волченко хабер этти.

«Тедбир 2018 сене мевсимине промо-кампания черчивесинде тешкиль этиледжек. Туристик серги, эм де бутюн джумхуриет боюнджа мутехассыс мунакъаша мейданлары кечирилюви планлаштырылды», — деп, къайд этти Вадим Волченко.

Бундан гъайры, курорт идаренинъ башы къайд этти ки, 2018 сене туристик агентликлер ичюн «Уполномоченный агент» адлы лейха кечирилюви планлаштырыла. Агентликлер тасиль алув ве аттестация нетиджесинде КъДж курорт ве туризм назирлигининъ сертификатларыны эльде этеджеклер. Оларгъа эм де «уполномоченный агентами по продвижению Крыма» деген унван бериледжек. Бундан гъайры энъ гузель ерлештирюв, емек объектлерини ве пляж территорияларыны бельгилемек ичюн кейфиет сертификатлары кирсетиледжек.
КъДж курорт ве туризм назирлигининъ матбуат-хызмети