Къырымда «Миллет» телеканалында Ана тили кунюне багъышлангъан телемарафон иштиракчилери.
Тиль — халкънынъ джаны. Къырымтатарлар Ана тили кунюни къайд эттилер

Февральнинъ 21 бутюн дюньяда Ана тили куню оларакъ къайд этиле. Къырымтатарлар да бу кунь черчивесинде эр йыл къырымтатарлар бу мевзугъа багъышлангъан ве ана тилине урьмет, дестек ве имае косьтерювге догъуртылгъан чешит тедбирлер кечирелер.

Медениетлер инкишаф меркези: Къырымда «дёрт президентнинъ мектеби» ачылды
Медениетлер инкишаф меркези: Къырымда «дёрт президентнинъ мектеби» ачылды

Онынъ къуруджылыгъы 1993 сене башланды ве малие айырылмагъаны себебинден чокъ чеыер токътатылды. Къуруджылыкъ дёрт украин ёлбашчысыны корьди. Бешинджи – энди русиели президент кельген сонъ о къурулып битти.