Koktebel Jazz Party халкъара  джаз фестивали бугунь Къырымда ачыладжакъ. Тедбирде Русие, АКъШ, Буюк Британия, Хиндистан, Къытай, Эрменистан ве дигер мемлекетлерден 20 коллектив чыкъышта булунаджакълар, деп хабер этелер тедбирнинъ тешкилятчылары.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
Koktebel Jazz Party фестивалининъ ильк иштиракчилери илян этильди

Бу сене фестиваль августнынъ 24-26 куньлери бирден беш мейданда кечеджек. Аньаневий, Эсас ве Волошин санасына, эм де Гурзуфтаки «Артекнинъ» Буюк аренагъа даа экиси къошула — Коктебельнинъ аквапаркы ве дельфинарий. Бу сене мезкюр саналарда АКъШ, Хиндистан, Къытай ве дигер мемлекетлерден коллективлер чыкъышта булунаджакъ.

«Къырым пайлаштырмакъ дегиль де бирлештирмек керек… Ве физим фестивалимизнинъ медений вазифеси шундадыр. Джаз — бу намыслы музыка, оны фонограмма иле иджра этмек мумкюн дегиль. Гамуслыкъ — бу Къырым мухтадж олгъан шейдир, Къырымгъа намус иле янашынъыз», — деди Koktebel Jazz Party фестивалининъ темельджиси Дмитрий Киселев матбуат-конференцияда.

«Санкциялар бош ве манасыздыр, саде адамлар, чалгъыджылар, медениет шахыслары бирлешмек ичюн эр вакъыт себеп тапарлар… АКъШда Коктебельдеки  джаз фестивальге скептик мунасебет — бу шашыладжакъ ве кулюнчли бир шейдир. Джазда американ компоненти пек кучьлю ве олар къол тутмакъ керек, деп саямыз, амма ёкъ,  — деп, къошты Киселев.

«Четэль коллективлер кельгенине къуванамыз, биз ичюн бу халкъ дипломатиясы мейданында чалышмакъ имкяны – Къырым джумхуриетининъ имкянларыны косьтермек, о насыл денъишкенини косьтермек, ве 2014 сене япылгъан сечюв догъру олгъаныны ве исбатламакъ», — деп, къайд этти Къырым ёлбашчысы Сергей Аксенов фестиваль ачылувына багъышлангъан матбуат-конференцияда.

На «Открытом Крыме» презентовали Koktebel Jazz Party
Koktebel Jazz Party адлы джаз фестиваль илькиде беш санада кечеджек

Фестивальнинъ четэель иштирачилери арасында — Хиндистандан Rajeev Raja Combine ве Къытайдан Sedar Band этно-фьюжн-такъымлары, Эрменистандан пианоджы Ваагн Айрапетян, американ New York All Stars такъымы ве чокъусы дигерлери. Русиени фестивальде Москвалы боразанджы, флюгель-горнист ве бестекяр Герман Лукьяновнынъ реберлигинде «Каданс» ансамбли, дюньяджа белли гитараджы-виртуоз Дмитрий Четверговнынъ Chet Men такъымы, ерли джаз йылдызларынынъ коллективи, пианоджылар баба-бала Михаила ве Якова Окуньлер, мешур Москвалы саксофонджы Сергей Головнянынъ реберлигинде биг-бэнд такъдим этеджеклер.

2003 сенеси Коктебель джазынынъ темель къоювджысы — журналист Дмитрий Киселевнынъ шахсий тешеббюси оларакъ пейда олгъан фестиваль Къырымнынъ визит карточкаларындан бири олды ве халкъара джаз форумлары джедвелинде танылгъан ерни алды. 2017 сене Koktebel Jazz Party мусафири — Русие президенти Владимир Путин олды. Чешит сенелерде фестивальни эфсаневий  посетили легендарный джаз давулджысы Джимми Кобб (АКъШ), энъ яхшы латин джазы альбомы ичюн «Грэмми» мукяфатынынъ лауреаты Гонсало Рубакальба (Куба), аджайип саксофонджы Роберт Анчиполовский (Исраиль). Умумен 15 йыл девамында Коктебельде ярым юзьге якъын дюньяджа белли джаз коллективлери чыкъышта булундылар.

Koktebel Jazz Party фестивали «Россия сегодня» халкъара медиагруппасы, «Россия 1», «Россия-Культура» ве «Россия 24» телеканаллары, «Маяк» радиосы, «Культура» радиосы, «Радио России», «Вести FM» радиостанцияларынынъ информацион дестеги иле кечириле. Фестивальнинъ тешкилятсычы — «Красный квадрат» адлы медиагруппа. Фестивальнинъ музыкаль партнери Радио JAZZ сайыла. Махсус ортакъ оларакъ «Смоленские Бриллианты» ширкети чыкъа.