Июльнинъ 21-де «Коломенское» къорукъ-музейде кечеджек «Сабантуй-2018» адлы Москва халкъара фестивалинде къырымтатарлар иштирак этеджеклер. Тешкилятчылар «Россия сегодня» халкъара информацион агентлигинде матбуат-конференцияда тариф эткенлерине коре, адетиндже Москвадаки Сабантуй станет не только самым большим праздником тек татар ве башкъырлар ичюн дегильде, эписи тюркий халкъла, ве эм де Москва сакинлери ве шеэр мусафирлери ичюн  энъ буюк байрам оладжакъ.

«Бу Москва халкъларынынъ байрамы. Мында 100-ден зияде миллет бар. Татар миллети – девлетни тешкиль эткенлерден бири, сайы боюнджа о экинджи ерде, амма байрамда бу миллет эсас ерни алмайджакъ. Бизде эр шей бойле пайаштырылды ки, дикъкъат эписи халкъларгъа айрылмакъ керек. <…> Къырымтатарлар да давет этильди», — деп, хабер этти Москвадаки Татар миллий-медений мухтариетининъ ребери Фарит Фарисов.

Сабантуй  тешкилий комитетининъ реиси  Радик Гафуров къайд этти ки, байрамгъа кельген медиа векиллерини Къырымдан сюрприз беклей:

«Биз ярыш тешкиль этеджемиз. Бир энъ гузель блогер ве бир энъ гузель журналист Ялта шеэрине виллагъа ёл аладжакълар», — деп, тариф этти Гафуров.

Бу сене 200 квадрат метрден зияде олгъан мейданда разместятся аутентик татар ве башкъыр койлери, шаркъий ярмалыкъ, иллий чадырлар аллеясы, аттракционлар, елькен регатасы ерлешеджек. Махсус ерлештирильген тайгъакъта олимпик чемпион  Алина Загитова илькиде мастер-класс кечиреджек. Бундан гъайры Сабантуй байрамында эписи мусафирлерни татарларнынъ миллий емеги – чак-чак иле сыйламагъа ваде этелер. Тешкилятчылар 2018 кило  бу татлылыкъны пиширмеге сёз бердилер.

Тантаналы ачылув саат 13:00 оладжакъ. Кириш бедава.