Ярымада мусульмане  мукъаддес Рамазан айы сонъуна еткенини – Ораза байрамны къайд этелер.  Бугунь саба саат 05:31 къырымнынъ эписи джамилеринде байрам намазы кечти. Энъ буюк кутьлевий намаз Джумхуриет пайтахтынынъ профсоюзлар медениет сарайында олып кечти – оны Къырым муфтиси Эмирали Аблаев кечирди. О, мусульманларны байрам иле хайырлады.

«Бу бирлик байрамы, джан агъыртылары унутылсын, аралары бозукъ олгъанлары барышсын, айырылыкъта олгъанлары къавушсын, къартларымыз дикъкъатсыз къалмасын, оксюзлер бизим дестегимизни дуйсынлар", – деп тиледи Муфти. Онынъ сёзлерини Къырым мусульманлар диний идаресининъ матбуат-хызмети яза. 

Иман эткенлерни байрам иле эм де Къырым ёлбашчысы Сергей Аксенов хайырлады. Бу кунь Джумхуриетте онынъ эмири иле эвельден раатлыкъ куню деп, илян этильген эди. 

«Ораза-байрам гъайрыдан тикленюв ве рухий янъыланув тисалидир, о мераметлик ве адалетлик ашлай. Бу къыйметлер эр бир инсангъа миллет ве дин менсюплигине бакъмадан якъын. Къырым мусульманлары аньаневий конфессиялар векиллери иле бир сырада миллетлерара ве конфессияара мунасебетлер сакъланылувына, инкишафына ве пекитилювине  буюк иссе къошалар», — деп, язды Аксенов озь Facebook саифесинде.

Къырым мусульманлары адетиндже Ораза байрамны учь кунь къайд этеджеклер. Бу куньлерде тувгъанларгъа ве къомшуларгъа, хусусан хасталаргъа ве мухтаджларгъа барып, ал-хатыр сорамакъ, балаларгъа татлылыкълар багъышламагъа, эйи ишлер япмагъа адет сайыла. Ораза байрамыны къайд этмек адети Мухаммед Пейгъабернинъ (с.а.с) заманында 624 сене башлана.