Акъмесджитте миллий куреш боюнджа Къырым чемпионаты олып кечти. Ярышларда 17 яштан зияде чагъында 150 курешчи иштирак этти: бу эм дюнья чемпионатларынынъ гъалиплери, эм де якъында курешип башлагъан авескярлар олды. Тек бир шарт – спортчы энъ аздан 2017 сенеден берли Къырымда прописка олунмакъ керек. Бойледже, тешкилятчыларнынъ ниетлерине коре, турнирнинъ къырымлы тюсю сакълап къалынаджакъ.

Куреш — къырымтатарларнынъ миллий курешидир. О, ракъиплернинъ беллеринде багълангъан къушакълар иле айырыла. Адетиндже ярышлар байрамлардаки халкъ кезинтилери девамында яш эркеклер арасында кечириле. Мисаль ичюн, Хыдырлез я да Курбан-байрамларда. Гъалипке багъшыш оларакъ къой бериле.

© РИА Новости, А. Мальгавко
Миллий куреш боюнджа бутюн Къырым чемпионаты

Куреш боюнджа Къырым чемпионатынынъ гъалиплери юксек дереджели башъшышлар эльде этилер, чюнки къырымтатарлар иш адамларындан спонсорлар джельп этильди. 90+ чеки категориясында гъалип KIA Rio арабасынынъ саиби олды, 70, 80 ве 90 кило категорияларында биринджи ерлер ичюн спортчылар «Лада Гранта» арабаларыны эльде эттилер. Абсолют чемпионгъа эм де пара мукяфаты берильди.

Бундан гъайры чемпионаткъа олимпик чемпион Рустем Казаковнынъ адыны бермеге къарар алынды.

«Биз дженктен эвельки дюльбер адетимизни джанландырамыз, о вакъыт ярымаданынъ эписи кошелеринден курешчилер эр йыл «энъ кучьлю» унваны огърунда ярышлаша эдилер, олар эм де озь мескен ерлерини таныта эдилер. 2017 сене русиели Къырымда илькиде девамлы тенеффюстен сонъ, биз миллий куреш боюнджа бутюн Къырым чемпионатыны кечирдик. Тедбирде Акъярдан ве Къырымнынъ эписи мескен ерлеринден сакинлер иштирак эттилер. бугунь исе, январьнинъ 12 экинджи бутюн Къырым чемпионаты олып кечти.  Куреш — бу бирлештирген спорт чешити, бу ерде чешит куреш усуллары къулланыла — юнан-рома, сербест, самбо ве дзюдо — онынъ ичюн ярышларда чешит ёнелишлерден олдукъча чокъ курешчи иштирак эте бильдилер», — деп, къайд этти Девлет Думанынъ мебусы Руслан Бальбек.

© РИА Новости, А. Мальгавко
Миллий куреш боюнджа бутюн Къырым чемпионаты

90+ категориясында гъалип ве абсолют чемпион Акъмесджитли Илимдар Саидов олды. Башкъа категорияларда гъалебени бойле спортчылар къазандылар: 70 кг – Эльбрус Болотаев Алуштадан, 80 кг – Иззет Кадыров Сакътан, 90 кг – Марлен Сейтумеров Ислям Терек районындан.